Геологічний словник

Навчально-науковий веб-ресурс, спрямований на поширення та популяризацію геологічної інформації, створений у відповідності до принципів відкритості та доступності знань на основі друкованої версії.

Геологія – одна з найбільш захоплюючих наук про Землю. ЇЇ швидкий розвиток зумовлює необхідність використання сучасних методів і технологій поширення геологічної інформації. Даний ресурс допоможе більш ефективно вивчати природу Землі.

Словник вміщує понад 3100 геологічних термінів і понять. Для зручності роботи з великим обсягом інформації реалізовано інтерактивний розширений пошук за термінами, їх визначенням, розділами геологічної науки; а також можливість сортування за певними критеріями. З метою підвищення рівня наочності і візуалізації інформації пропонується значний обсяг ілюстративних матеріалів. Фотознімки, схеми і картографічні твори отримано з відкритих, переважно англомовних ресурсів та систематизовано у відповідності до загальноприйнятої галузевої структури геологічної науки.

Основними принципами під час змістовного наповнення "Геологічного словника" були простота викладу, повнота охоплення програмної геологічної номенклатури, ілюстративний супровід тлумачень основних понять. Використовувались сучасні літературні та електронні інформаційні джерела. У процесі відбору термінів та їх тлумачення автор спирався на колективний досвід спеціалістів-геологів, відображений у численних монографіях, статтях, словниках, довідниках, рекомендаціях, нормативних документах, тощо.

Веб-розробка і дизайн ресурсу є результатом реалізації оригінальної авторської концепції, покликаної зробити його використання зручним, приємним і цікавим для користувачів різної кваліфікації та попереднього досвіду. Адаптивність веб-сайту дозволяє повноцінне його використання як на персональних комп'ютерах, ноутбуках так і мобільних пристроях - планшетах, смартфонах.

"Геологічний словник" є першим україномовним тематичним веб-сервісом геологічного спрямування і не має аналогів у вітчизняному освітньо-науковому інформаційному просторі.

Будучи електронним ресурсом, "Геологічний словник" не припиняє свій розвиток, зазнає постійних змін, модернізації та вдосконалення з метою актуалізації інформації і якомога ширшого охоплення геологічної тематики.