Геологічний словник

Навчально-науковий веб-ресурс, спрямований на поширення та популяризацію геологічної інформації, створений у відповідності до принципів відкритості та доступності знань на основі друкованої версії.

Геологія – одна з найбільш захоплюючих наук про Землю. ЇЇ швидкий розвиток зумовлює необхідність використання сучасних методів і технологій поширення геологічної інформації. Даний ресурс допоможе більш ефективно вивчати природу Землі.

Словник вміщує тлумачення близько 3200 геологічних термінів і понять. Для зручності роботи з великим обсягом інформації реалізовано інтерактивний розширений пошук за термінами, їх визначенням, розділами геологічної науки; а також можливість сортування за певними критеріями. З метою підвищення рівня наочності і візуалізації інформації пропонується значний обсяг ілюстративних матеріалів. Фотознімки, схеми і картографічні твори отримано з відкритих, переважно англомовних ресурсів та систематизовано у відповідності до загальноприйнятої галузевої структури геологічної науки.

Основними принципами під час змістовного наповнення "Геологічного словника" були простота викладу, врахування сучасних тенденцій щодо розширення і збагачення геологічної термінології, ілюстративний супровід тлумачень основних понять. Використовувались сучасні літературні та електронні інформаційні джерела. У процесі відбору термінів та їх тлумачення автор спирався на колективний досвід спеціалістів-геологів, відображений у численних монографіях, статтях, словниках, довідниках, рекомендаціях, нормативних документах, тощо.

Веб-розробка і дизайн ресурсу є результатом реалізації оригінальної авторської концепції, покликаної зробити його використання зручним, приємним і цікавим для користувачів різної кваліфікації та попереднього досвіду. Адаптивність веб-сайту дозволяє повноцінне його використання як на персональних комп'ютерах, ноутбуках так і мобільних пристроях - планшетах, смартфонах.

"Геологічний словник" є першим україномовним тематичним веб-сервісом геологічного спрямування і не має аналогів у вітчизняному освітньо-науковому інформаційному просторі.

Будучи електронним ресурсом, "Геологічний словник" не припиняє свій розвиток, зазнає постійних змін, модернізації та вдосконалення з метою актуалізації інформації і якомога ширшого охоплення геологічної тематики.