ЕВТЕКТИКА

[від лат. ev – гарно, легко і tektos - розплав] - 1. Розплав (напр. магма), що складається із декількох речовин, які розпочинають одночасну кристалізацію при температурі, яка є більш низькою, ніж температура кристалізації кожного з них. Це відбувається лише при відповідному співвідношенні компонентів. 2. Відповідне відсоткове співвідношення двох або декількох компонентів розплаву, які одночасно кристалізуються при відповідній температурі. Остання є завжди нижчою, ніж температура кристалізації кожного із окремо взятих компонентів. 3. Один із трьох законів кристалізації розплаву (напр. магми), згідно якого: 1) мінерали, які виділяються із розплаву під час кристалізації, не змінюють свій склад і не вступають у реакцію взаємодії ні між собою, ні з розплавом; 2) порядок виділення мінералів із розплаву визначається не так температурою плавлення цих мінералів, як складом розплаву, концентрацією в ньому того чи іншого компоненту; 3) температура початку кристалізації розплаву суміші речовин залежить від складу цієї суміші; невелике доповнення до будь-якого компоненту знижує температуру початку кристалізації; 4) температура кінця кристалізації розплаву суміші не залежить від складу суміші; кристалізація закінчується завжди при відповідній евтектичній температурі; 5) склад останньої порції розплаву суміші не залежить від складу суміші; кристалізація закінчується завжди при відповідній евтектичній температурі; 5) склад останньої порції розплаву в кінці процесу кристалізації не залежить від складу вихідного розплаву – він завжди евтектичний.