ЦИКЛ ШТІЛЛЕ

[від гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо + від прізвища відомого нім. геолога Ганса Штілле] - фаза тектоно-магматичної активності в межах циклу Бертрана, яка загалом відповідає орогенічній фазі тривалістю близько 30 млн років. Вперше виділений видатним німецьким геологом-тектоністом Гансом (Хансом) Вільгельмом Штілле (1924) в якості фази складчастості (орогенічної фази). У фанерозойській історії Землі виділяють мінімум 20 циклів Штілле (орогенічних фаз), які проявляються приблизно через кожні 30 млн років. Призводять до формування гірсько-складчастих споруд на місці геосинклінальних прогинів. В межах циклу Бертрана, який триває 150-200 млн рр., виділяють 5 циклів Штілле.
Рис. 1. Штілле, Ганс (Ханс) Вільгельм (нім. Hans Wilhelm Stille; 1876-1966) - відомий німецький геолог-тектоніст, професор, віце-президент Німецької академії наук