ЕПОХА ТЕКТОГЕНЕЗУ

[від гр. epoche – зупинка, визначений час + tektonike – будівництво, будова, genesis – походження] - синонім епохи тектонічної.