ПСЕВДОКАРСТ

Сукупність явищ і процесів переважно фізико-механічного (гідродинамічного, гравітаційного), а також фізико-хімічного і біологічного руйнування порід при обводненні з утворенням форм рельєфу, які нагадують типові карстові (провали, лійки, пещери, колодязі, цирки та ін.). Основною відміною псевдокарсту від карсту є відсутність карстуючих порід, хоча форми рельєфу (як поверхневі, так і підземні) у них подібні. Різновидами псевдокарсту є: псевдокарст у лавових потоках; внутрішньольодовиковий псевдокарст; тріщинний псевдокарст; псевдокарст у колювіальних і делювіальних відкладах (глинистий псевдокарст); лесовий псевдокарст; псевдокарст у віковій мерзлоті (термокарст).