ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ЗЕМЛІ

Виділяють, залежно від критеріїв, декілька внутрішніх оболонок, серед яких основними є ядро, мантія, земна кора, а також літосфера і астеносфера.
Рис. 1. Модель структури Землі
Рис. 2. Основні оболонки Землі
Рис. 3. Схема внутрішньої структури Землі: 1 — континентальна кора; 2 — океанічна кора; 3 — верхня мантія; 4 — нижня мантія; 5 — зовнішнє ядро; 6 — внутрішнє ядро; А — поверхня Мохоровичича; B — межа Гутенберга; C — межа Лемана-Буллена