ДИСЛОКАЦІЇ

[від лат. dislocation – зміщення, переміщення] - порушення залягання гірських порід під впливом тектонічних або гравітаційних процесів. Розрізняють два основни види дислокацій - складчасті (плікативні) і розривні (диз'юнктивні).