СЕЛЬГИ

[від фін. Selkä — кам'янисте пасмо] — 1. Загальна назва пасмоподібних форм льодовикового рельєфу, розповсьоджених у Фінляндії і Карелії. Можуть бути сформовані як кристалічними, так і пухкими породами. Довжина сельг змінюється від десятків метрів до десятків (іноді навіть сотень) кілометрів, ширина - від декількох метрів до 1-3 км. Висота досягає 40-50 м. Для районів розповсюдження сельг характерний сельговий ландшафт - чергування підвищень (сельг), вкритих сосновими борами з пиниженнями рельйєфу, зайнятих болотами і озерами. 2. Моренні пасма, розміщені впоперек руху колишнього льодовика. 3. Піщані пасма, сформовані відкладами талих льодовикових вод, що текли в тілі льодовика (ози). 4. Кам'янисті відмілини в озерах Карелії (див. кучеряві скелі).