СТРУКТУРА

[від лат. struktura – будова, розміщення] - характеристика типу зв'язків між вихідними елементами на різних рівнях організації матерії: структура кристалічна, структура агрегату, структура гірської породи, структура тектонічна тощо.