МІНЕРАЛЬНИЙ АГРЕГАТ

Розділ: 
[фр. mineral від давньолат. minera – руда + лат. aggregatus – приєднаний] - в мінералогії скупчення і зростання одночасно сформованих мінеральних індивідів (кристалів, зерен) одного й того ж, або різних мінералів, розділених один від одного поверхнями розділу. Базове поняття в мінералогії, що визначає наступний за мінеральним індивідом рівень організації речовини. За формою виділяють агрегати голчасті, землисті, зернисті, лускаті, ниркоподібні та ін.
Рис. 1. Мінеральний агрегат - друза кристалів кварцу (гірського кришталю). Приполярний Урал.