ОРТОФІР

Розділ: 

[від ортоклаз і порфір * рос. ортофир, англ. orthophyre, orthoclase porphyry; нім. Ortophyr] - ортоклазовий порфір, палеотипний безкварцовий трахіт, у якого порфірові вкраплення складені переважно калієвим польовим шпатом.

Рис. 1. Ортофір