НАФТОВИЙ СЛАНЕЦЬ

[англ. Oil Shale] - згідно термінології Міжнародного енергетичного агентства (World Energy Agency), дрібнозерниста осадова порода з високим вмістом керогену (глина, мергель, або карбонати). Така порода також іноді містить нафту. Це має місце за умови, коли частина нафти, що формується внаслідок природного процесу дозрівання керогену, не мігрувала в ділянки з більш високою проникністю, а фактично, збереглася у сланцевій породі та створила окремий резервуар. За цих умов із нафтових сланців можливо видобувати нафту методами, які аналогічні методам видобування традиційної нафти низько проникних тріщинуватих резервуарів.