БЕРЕЗИТ

Розділ: 

[від назви Березівського родовища на Уралі * англ. beresite; нім. Beresit; фр. beresite; ісп. beresita] - метасоматична метаморфічна гірська порода, продукт зміни порфірів і граніт-порфірів. Колір білий, світло сірий, жовтуватий, зеленуватий. Мінеральний склад: кварц (25-50%), альбіт (5-25%), серицит (10-15%), карбонати (до 10%). Збагачена піритом. Структура дрібнозерниста. Текстура масивна, однорідна. Складає приконтактові зони кварцових жил гідротермальних жильних родовищах золота, цинку, свинцю, міді та ін. Утворюється в результаті низькотемпературних метасоматичних змін порід гранітного складу під впливом гідротермальних розчинів кислотної стадії вилуговування на середніх і малих глибинах. Зустрічається на Уралі (Березівське родовище), на Кавказі (Садон), Забайкаллі (Кличка), Середній Азії (Карамазор). Є пошуковою ознакою золоторудних родовищ. Використовується переважно як декоративне і колекційне каміння.