МЕТАМОРФІЗМ ІМПАКТНИЙ

[від гр. metamorphoosis – перетворення + від англ. impact – удар, зіткнення] - синонім метаморфізму ударного.