ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА

Гірниче підприємство для первинної переробки твердих корисних копалин з метою отримання концентратів, придатних для промислового використання. Класифікуються: за видом корисної копалини, яка переробляється; за продуктивністю; за провідними процесами переробки. До основних підрозділів ГЗФ належать: відділення приймання сировини; цехи дроблення; відділення подрібнення; склади сировини; відділення збагачення; відділення зневоднення; цех відвантаження готової продукції; цех складування відходів. На ГЗФ гірнича маса піддається процесам дроблення, грохотіння, класифікації, основного збагачення з виділенням концентратів і відходів, зневоднення і згущення. Готовий продукт (концентрат) надходить на подальшу переробку або відпускається споживачеві, а відходи еаправляються у відвали.
Рис. 1. Збагачувальна фабрика