ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

(скорочено ГЗК) - комплексне гірниче підприємство з видобутку та переробки твердих корисних копалин. Кінцевою продукцією ГЗК є концентрат, агломерат або окатиші, які направляються для подальшої переробки або використання. Включає такі основні виробничі підрозділи: 1) з видобутку корисних копалин (шахти, кар'єри, рудники); 2) транспортний (для переміщення видобутої руди на збагачувальну фабрику); 3) з переробки видобутої руди (збагачувальна фабрика); 4) загальновиробничі (енергогосподарство, ремонтно-механічний цех тощо). 
Рис. 1. Східний гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК)