МАГНІТНА АНОМАЛІЯ

Розділ: 
[від гр. magnetis – магніт, anomalia - відхилення від норми * рос. магнитная аномалия; англ. magnetic anomaly; нім. Magnetanomalie] - область на поверхні Землі (або іншої планети), в якій величина або напрямок вектора магнітного поля суттєво відрізняється від значень у сусідніх областях. Залежно від розміру території з аномальними значеннями магнітного поля М.А. поідляються на: 1)  континентальні; 2) регіональні; 3) локальні. Континентальні М.А. мають розміри 10-100 тис. км², а їх формування зумовлено особливостями потоків речовини в ядрі Землі. Регіональні мають площу 1-10 тис. км² і повязані з особливостями будови земної кори. Локальні М.А. (сотні м² - сотні км²) обумовлені будовою і складом приповерхневих частин земної кори (покладами магнітних залізних руд, аномальними породами астроблем, намагніченими породами при ударі блискавки).
Рис. 1. Південноатлантична магнітна аномалія на висоті 560 км
Рис. 2. Магнітні аномалії Бангі (Африка) і Курська (Європа) на моделі магнітного поля поверхні Землі
Рис. 3. 3-D модель магнітної аномалії Темагамі (провінція Онтаріо, Канада)