АНТРОПОЦЕН

[від гр. antropos – людина, kainos – новий] – скорочена назва нової антропоценової епохи четвертинного періоду і антропоценового відділу четвертинної системи - на сьогодні неформальний підрозділ Міжнародної геохроно-стратиграфічної шкали. Термін був уведений у 80-і роки XX ст. екологом Ю. Стормером і активно популяризований Нобелевським лауреатом, хіміком П. Крутцером від початку 2000-х років. Робочою групою Міжнародної стратиграфічної комісії (ICS) у 2016 р. були приведені докази для виділення антропецену в якості формальної одиниці Міжнародної геохроно-стратиграфічної шкали. Делегати 35 Міжнародного геологічного конгресу (2016) проголосували за рекомендацію антропоцену як нової епохи і нового відділу, що розпочався у 50-ті роки XX століття. Зараз відбувається процес остаточного підтвердження поданих доказів. Якщо рекомендація буде схвалена Міжнародною комісією із стратиграфії і ратифікована Міжнародним союзом геологічних наук, то антропоцен буде офіційно прийнятий як геохронологічний і стратиграфічний підрозділ. Необхідність виділення антропоцену обумовлена суттєвим впливом людини на природу, що привів до кардинальних змін атмосфери, гідросфери, біосфеси, літосфери, літосфери. Ці зміни підтверджені кількісно у складі новітніх відкладів літосфери. Отже, доведено гіпотезу В.І. Вернадського про людство як геологічну силу.