ПАЛЕОГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ

[від гр. palaios – давній, geo – Земля, logos – вчення] – різновид геологічних карт, які зображують геологічну будову конкретної території нижче (або вище) відповідної геологічної поверхні. В якості такої поверхні може прийматись поверхня геологічної незгідності, перезви у осадонакопиченні або межа між осадовим чохлом і кристалічним фундаментом плити. Різновидами палеогеологічних карт є: 1) карти геологічних утворень, які залягають нижче поверхні незгідності; 2) карти геологічних утворень, що залягають вище поверхні незгідності; 3) карти контакту.
Рис. 1. Палеогеологічна (палеотектонічна) карта фундаменту Пн. Америки і Балтійського щита