ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ КАРТИ

[від гр. lithos – камінь, logos – вчення, наука + лат. faciеs – зовнішність, форма] – різновид геологічних карт, які відображають склад та умови утворення осадків конкретних проміжків геологічного часу. На них показують фаціальні обстановки, склад осадків, напрямки зносу уламкового матеріалу, напрямки морських течій, геохімічні умови діагенезу осадків тощо.