ВАДОЗНА ЗОНА

Те саме, що й зона аерації

Рис. 1. Вадозна зона на блок-діаграмі грунтових вод