НАСТУРАН

Розділ: 
[від гр. nastos - щільний, лат. uranium - уран * англ. pitchblende; нім. Nasturan; фр. uraninite, pechblende, nasturane; ісп. nasturana, pechblenda, pecblenda, uraninita] - оксид урану, прихованокристалічний різновид мінералу уранініту. Формула: від UO2 до U3O8. Форми виділення: щільні маси, вкрапленість у прожилках і лінзах, брунькоподібні агрегати, рідко - кубічні кристали. Колір коричнево-чорний, сірий, чорний. Блиск напівметалічний, жирний. Твердість 5-6. Крихкий. Злом раковистий. Густина 6,5-10,95. Сингонія кубічна. Значно радіоактивний. Основна уранова руда.
Рис. 1. Настуран. Богемія, Чехія