МАГМАТИЧНЕ ТІЛО

Тіло неживої природи, сформовано в приповерхневій зоні земної кори чи на її поверхні в результаті застигання магми (лави). Залежно від місця утворення виділяють інтрузивні (при впровадженні магми і застиганні в приповерхневих шарах земної кори), а також ефузивні тіла (при виливанні магми і застиганні на поверхні).