ЕФУЗИВНЕ ТІЛО

[від лат. effusio – виливання, розтікання] - магматичне тіло, утворене на поверхні земної кори в результаті виливання і застигання лави. До ефузивних тіл належать лавові покриви (трапи), лавові потоки, вулканічні конуси, вулканічні куполи (лавові конуси).