ГІДРОГЕОДИНАМІКА

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, dinamis - сила] - галузь гідрогеології, що досліджує закони руху води в земній корі. Розглядає широке коло питань, серед яких: процеси стаціонарної і нестаціонарної фільтрації підземних вод; гідродинамічні розрахунки водозабірних і дренажних споруд; принципи схематизації гідрогеолоіичних умов; теорія  і методи розрахунків гідрогеологічних параметрів; гідродинамічні теорії міграції підземних вод; режим, баланс і ресурси підземних вод; принципи моделювання гідрогеологічних процесів. Синонім - динаміка підземних вод.