ГІДРОГЕОХІМІЯ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля; лат. chimia – хімія] - розділ гідрогеології, що вивчає хімічний склад підземних вод та закони розповсюдження, розподілу та міграції хімічних елементів у підземній гідросфері. Серед основних задач: встановлення закономірностей етапів процесу формування хімічного складу підземних вод; вивчення особливостей геохимії підземних вод різних типів (грунтових, міжпластових, глибоких високотемпературних, вод активних тектонічних зон, районів родовищ корисних копалин); встановлення закономірностей просторового розподілу хімічного складу підземних вод. Синонім - геохімія підземних вод.