СУТУРА

[від лат. sutura — шов] - 1. У структурній геології - глибинна шовна коренева структура на місці замикания басейну океанічного типу.  На поверхні шов часто представлений у вигляді складчастості або гірського хребта. 2. У тектоніці літосферних плит - колізійний шов на місці замикання зони субдукції. Він розділяє (з'єднує) террейни, які інтерпретуються як фрагменти різних палеоконтинентів або тектонічних плит. Приклади: Північно-Кримська сутура, що розділяє (з'єднує) Лавразію (точніше її террейн - Українію) і террейн Скіфію (Скіфську плиту).  Термін запозичений з хірургії,  де сутурою називають шов на черепі, коли зшиваються два шматки шкіри в зоні відсутності окремих пластин черепних кісток.
Рис.1. Япетус сутура (червона лінія)
Рис. 2. Індус-Ярлан сутура (зелений колір) на тектонічній карті Гімалаїв
Рис. 3. Положення Індус-Ярлан сутури (зелений колір) на геологічному розрізі Гімалаїв