НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

З геологічної точки зору - середовище існування людини, що включає як біосферу, так і ближній космос. Активний антропогенний вплив на Н.С. зумовлює порушення природних біогеохімічних циклів міграції речовин і енергії. Синонім - довкілля.