ВІДКЛАДИ ХЕМОГЕННІ

ВІДКЛАДИ ХЕМОГЕННІ [від от пізньогрец. chemeia — хімія, гр. genos – походження] – відклади, що утворилися шляхом осадження з розчину в результаті хімічних та біохімічних реакцій або зміни температури води басейну. За походженням можуть бути осадовими, гідротермально-осадовими та гідротермальними. В межах поверхні утворюються протяжні пластові тіла, в надрах (гідротермальний процес) формуються тріщинно-жильні лінзовидні тіла. Серед В.Х. виділяють групу евапоритів, які сформувалися при підвищенні концентрації розчину (переважно при випаровуванні). Є цінною сировиною для багатьох галузей промисловості.