ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА

[англ. geologycal heritage (Geoheritage)] - cукупність унікальних геологічних об'єктів на тій чи іншій території, які повно і наочно характеризують перебіг геологічних процесів і мають наукову та пізнавальну цінність, а також доступні для безпосереднього спостереження і дослідження.
На Першому Міжнародному симпозіумі з охорони геологічної спадщини у Франції 1991 року було створено Європейську Асоціацію зі збереження геологічної спадщини (ProGeo). На цьому ж форумі було прийнято "Міжнародну декларацію прав пам'яті Землі", основними положеннями якої є: 1. Прийшов час визнати унікальність Землі, подібно тому, як визнається унікальність людського життя. 2. Мати-Земля тримає нас, кожен з нас і всі ми прив'язані до неї. Вона - зв'язок між нами. 3. Земля існує 4,5 млрд років і є колискою життя з усіма змінами і перетвореннями. Тривала еволюція сформувала навколишнє середовище, в якому ми живемо. 4. Історія людства і історія Землі тісно пов'язані. ЇЇ історія - це наша історія і її майбутнє - наше майбутнє. 5. Земля в усіх аспектах - це наше середовище... Ми лише тимчасові супутники Землі. 6. Подібно кільцям старого дерева Земля зберігає пам'ять про своє минуле... Ця пам'ять записана у гірських породах і ландшафтах. Ця пам'ять може бути прочитана і осмислена людиною.  7. Настав час зберігання нашої природної спадщини, середовища, в якому ми живемо. Минуле Землі не менш важливе, ніж людське існування. 8. Ми і Земля володіємо спільною спадщиною. Ми і наші уряди - гаранти цієї спадщини. Всі мають розуміти, що найменше її розкрадання - неповторна втрата. 9. Усім національним і міжнародним органам влади слід взяти до уваги необхідність охорони геологічної спадщини всіма юридичнними, фінансовими та організаційними засобами.
В Україні детально описано (у 4-х томному путівнику-довіднику "Геологічні памятки України") 719 об'єктів геологічної спадщини. Співробітниками геолого-розвідувального інституту (УкрДГРІ) створена просторова база даних геологічної спадщини, яка налічує 642 об'єкта. Ці об'єкти детально описані, класифіковані та відображені на електронних картах засобами геоінформаційних систем (ГІС). Геологічна  спадщина є об'єктом геотуризму.