ЗООМОРФОЗА

[від гр. zoon – тварина, morphe – форма]  - псевдоморфози (біоморфози) мінералів та їх агрегатів за тваринними рештками

Рис.1. Зооморфоза піриту за амонітом. Мінералогічний музей м. Бонн, Німеччина