РОЗЧИНЕННЯ

Гетерогенна фізико-хімічна взаємодія твердого тіла (породи чи мінерала) і водного розчину, яка супроводжується переходом твердої фази в розчин. Процес розчинення, що супроводжується винесенням із порід легкорозчинних хімічних компонентів, має назву вилуговування. В результаті в товщі розчинних порід утворюються пустоти і пори.