ЛІТОКЛАЗ

[від гр. lithos - камінь, klastikos - роздрібнений]  - синонім тріщини розриву. Розділяються на діаклази, якщо розрив відбувається без зміщення частин породи і параклази, якщо зміщення частин вздовж тріщини відбулося.