ВИКОПНІ РЕШТКИ ОРГАНІЗМІВ

те саме, що й фосилії, скам' янілості