ОСТРАКОДИ

(від лат. Ostracoda) – дрібні черепашкові рачки класу ракоподібних, тіло яких не має сегментації і знаходиться у двостулковій вапняковій черепашці видовжено-овальної форми. Розміри сучасних О., як правило, не більше 1-2 мм, лише деякі досягають 6 мм. Живуть у морській опрісненій та прісній воді. Викопні О. розмірами до 3 см зустрічаються у морських відкладах починаючи переважно з кінця ордовіку, у прісноводних – з кінця карбону. Відомо більше 550 видів сучасних О. і близько 500 видів викопних. Використовуються для біостратиграфічного розчленування осадових товщ, палеогеографічних реконструкцій. Є важливими породоутворювальними організмами карбонатних порід (остракодові вапняки)
Рис. 1. Остракоди