ДИСПЕРСІЯ

[від лат. dispersio – розсіювання] – 1. Розсіювання однієї (переважно твердої) речовини в іншій (переважно рідині). 2. Розділення, подрібнення речовини на дуже дрібні частинки (колоїдних розмірів). 3. Розповсюдження організмів та їх зародків у різних напрямках під впливом вітру, течій та ін. 4. Розсіювання хвиль (світлових, звукових, сейсмічних та ін.) залежно від їх довжини (частоти) в товщах порід, мінералах та ін. 5. Розкладання білого світла на спектр. 6. В математичній статистиці і теорії вірогідностей – міра відхилення випадкової величини від середнього значення.