ЮВЕНІЛЬНІ ВОДИ

[від лат. juvenilis – юний, молодий] – підземні води, що мають глибинне, магматогенне походження. Протилежне – вадозні води. Термін запропоновано видатним австрійським геологом Е. Зюссом (1902).