ЩІЛЬНІСТЬ

Властивість речовини Землі та її фізичних полів, яка оцінюється за кількістю елементів, що припадає на одиницю площі, об’єму. Наприклад: щільність тріщин, щільність частинок ґрунту (породи). Див. також густина.
Див.: