ШТРЕК

[від нім. Strecke – відстань] – горизонтальна підземна гірнича виробка, яка лежить у горизонтальній площині, розміщена за простяганням hудного тіла і не має безпосереднього виходу на земну поверхню. Розрізняють Ш. рудний і Ш. польовий. Рудні розміщені безпосередньо в рудному тілі, польові проходять по пустій породі поблизу рудного тіла. За призначенням розрізняють Ш.: акумулюючий, вентиляційний, виймальний, дренажний, головний, транспортний та ін.