ШТОЛЬНЯ

[від нім. Stollenстовп] – горизонтальна або слабонахилена підземна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на поверхню, переважно на схилі гори. Використовується для обслуговування підземних робіт. Серед Ш. виділяють розвідувальні та експлуатаційні. В Україні давні Ш. виявлені на Закарпатті та в Донбасі.
Рис. 1. Схематичне зображення штольні