ШКАЛА СТРАТИГРАФІЧНА

[від лат. scala – сходи, драбина + від лат. stratum – шар, горизонт; гр. grapho – пишу, описую] – шкала, яка показує послідовність та взаємозалежність стратиграфічних підрозділів осадових, вулканогенних та метаморфічних утворень земної кори, які відображають пройдені Землею або ділянками земної кори етапи геологічного розвитку. Виділяють загальну, регіональну та місцеві шкали. Загальними підрозділами Ш.С. є акротема, еонотема, ератема, система, відділ, ярус, зона, ланка, ступінь; регіональними – горизонт, етап; місцевими – комплекс, серія, світа. Сучасний варіант Ш.Г. див. на сайті ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії).