ШКАЛА ГЕОХРОНОЛОГІЧНА

[від лат. scala – сходи, драбина + гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – шкала, на якій геологічний час розділений на відрізки (геохронологічні підрозділи) відповідно до основних етапів геологічної історії Землі та розвитку життя. Це послідовний ряд геохронологічних еквівалентів загальних стратиграфічних підрозділів в їх таксономічній послідовності. Відображає природні етапи в історії розвитку Землі у висхідному порядку. Загальними геохронологічними підрозділами є: акрон, еон, ера, період, епоха, вік, фаза, пора, термохрон-кріохрон. Як правило, Ш.Г. зображується разом зі шкалою стратиграфічною. Першу загальну Ш.Г. для фанерозою запропонував відомий англійський геолог А. Холмс у 1947 р. Сучасний варіант Ш.Г. див. на сайті Міжнародної стратиграфічної комісії. Популярною також є геохронологічна шкала спіральної форми (див. рис. 1,2), адже вона розкриває сутність розвитку всіх підсистем у межах спіральної галактики Молочного (Чумацького) шляху. Синонім – шкала геологічного часу.
Рис. 1. Шкала геохрологічна у вигляді колової діаграми
Рис. 2. Шкала геохронологічна у вигляді спіралі