ШКАЛА ГЕОЛОГІЧНОГО ЧАСУ

[від лат. scala – сходи + гр. geo – Земля] – послідовний ряд датувань нижніх меж стратиграфічних підрозділів, які виражені в роках за допомогою ізотопних та ін. методів. Див. також геохронологічна шкала, шкала абсолютної геохронології, шкала стратиграфічна.
Рис.1. Варіант шкали геологічного часу