ШКАЛА АБСОЛЮТНОЇ ГЕОХРОНОЛОГІЇ

[від лат. scala – сходи + лат. absolutos – безумовний + гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення] – шкала геологічного розвитку, в якій основні рубежі геологічної історії виражені в абсолютних (астрономічних) одиницях часу. Вперше була складена англійським геологом Артуром Холмсом у 1947 р. Пізніше неодноразово уточнювалася. Див. також шкала геологічного часу, шкала геохронологічна, шкала стратиграфічна.