ШАХТА

[від нім. Schacht] – 1. Місце підземного видобування корисних ко-палин або проведення підземних робіт – вертикальна або нахилена гірнича виробка значних поперечних розмірів (2×3 м; 3×4 м та ін.), яку проходять з поверхні Землі або з підземних виробок. Від Ш. проходять штреки та інші виробки. 2. Гірниче підприємство, яке здійснює підземну розробку тієї чи іншої корисної копалини. Сучасна Ш. – це взаємопов’язана виробнича система підземного господарства і технологічного комплексу, розміщеного на поверхні. Найглибші Ш. досягають глибини 4 км. Ш. забезпечують близько 80% світового видобутку кам’яного вугілля, 30% руд металів, 15% нерудних копалин, 10% бурого вугілля. Приклади: вугільна Ш., соляна Ш., уранова Ш.
Див.: 
Рис. 1. Шахта з видобутку кам'яної солі
Рис. 2. Розріз вугільної шахти: 1 — штреки; 2 — лава; 3 — похила площина (конвейер); 4 — просік (косовик); 5 — надшахтні будівлі стволів; 6 — адміністративно-побутовий комбнат; 7 — склад; 8 — вугільний склад; 9 — террикон.