ШАР ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВИЙ

[від лат. Vulkanus – Бог вогню у стародавніх римлян; гр. genesis – походження] – див. вулканогенно-осадовий шар.