ШАР

1. Стратиграфічний термін, який використовується для об’єднання відкладів, що мають загальні літологічні, палеонтологічні та ін. ознаки. Наприклад, Ш. земної кори. 2. Елементарна таксономічна одиниця шаруватої текстури товщі порід. 3. Головна форма залягання, система осадових порід – елементарне надпородне геологічне тіло однорідного літологічного складу з чіткими поверхнями нашарування, значним латеральним поширенням і незначною потужністю. Причиною зміни Ш., які залягають один на одному є міграція берегової лінії, зумовлена коливаннями земної поверхні, а також міграція фаціальних умов. Наприклад – Ш. конкрецій. Синонім – верства.