ЦИКЛ СУПЕРКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ

[від лат. super – над, занадто; continens (continentis) – материк + гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо] – етап зміни земної кори, який завершується формуванням суперконтиненту. Тривалість близько 650 млн рр. Синонім – цикл Хаїна-Вілсона.