ЦИКЛ СЕДИМЕНТАЦІЙНИЙ

Розділ: 
[від гр. kyklos – коло, лат. cycle – колесо + лат. sedimentum – осадження, осадок] – комплекс генетично пов’язаних фацій, що закономірно змінюють одна одну і повторюються в розрізі. Відповідає інтервалу розрізу між двома послідовними однозначними межами, наприклад, між підошвами двох карбонатних пачок. Циклічно побудованими є товщі озерних глин, флішу, вугленосних відкладів, лесів та ін. Формування Ц.С. пов’язано з кліматичною, тектонічною, евстазійною або космічною ритмічністю. Різновидом Ц.С. є секвенс. Див. також цикліти.