ЦЕФАЛОПОДИ (CEPHALOPODA)

[від гр. kephale – голова, podos – нога] – синонім (одна з чотирьох назв) головоногих молюсків.